5 prednosti korišćenja Vibera u mobilnom marketingu

Viber je odavno postao jedan od najzastupljenijih kanala komunikacije putem interneta.

Viber se veoma brzo proširio na tržištu, i danas gotovo svaki telefon ima instaliranu Viber aplikaciju koju svakodnevno koristi.

Stoga je dobra poslovna ideja iskoristiti tu vidljivost u marketinške svrhe. Saznajte koje su sve prednosti Viber marketinga i poboljšajte svoje poslovanje. 

Bogatija ponuda nego kod SMS marketinga

Ono što je prethodilo Viberu u mobilnom marketingu je slanje SMS poruka. S obzirom na to da je SMS mogao dobiti svako ko poseduje mobilni telefon, ovaj način promocije je bio veoma zastupljen.

Ipak, sa povećanim korišćenjem interneta, uočene su neke mane ovog vida komunikacije. Tekst u oba slučaja postoji.

Ipak, SMS je ograničen na 160 karaktera u jednoj poruci, i pet poruka poslatih u jednoj. Kod Vibera je situacija drugačija, jer je moguće iskoristiti do 1000 karaktera za slanje jedne poruke.

Pored toga, multimedijalni sadržaj je veoma bitan za bilo koji vid promocije. I tu se suočavamo sa još jednim nedostatkom SMS poruka, koje ne podržavaju takav tip sadržaja.

Viber marketing, sa druge strane, u potpunosti je otvoren prema različitim dodacima tekstualnim porukama, kao što su slike, video zapisi, linkovi, stikeri.

viber
Viber marketing

Velika vidljivost i prisutnost na mreži

Prednost Vibera ogleda se u njegovoj prisutnosti među potrošačima. Kao što postoje društvene mreže za različite kategorije, kao što su TikTok za mlađu populaciju i Facebook za starije, tako je i sa kanalima komunikacije.

Telegram je često poznat kao kanal poslovne komunikacije.

Whatsapp za neformalna dopisivanja. Kod Vibera je to drugačije. Ne postoje razlike u starosnoj granici kod potrošača.

I mladi i stariji su zastupljeni na ovoj platformi. Viber se koristi za dopisivanje među kolegama na poslu, prijateljima, rodbinom.

To znači da on obuhvata različite profile ljudi. To je dobra vest za vaše marketinške planove, jer će vaša promotivna poruka doći do šireg broja potencijalno zainteresovanih strana.

Moderan pristup kreiranju poruka

Mogućnost da kroz Viber poruke koristite različite multimedijalne sadržaje otvara vrata kreativnosti.

U marketingu je uvek bitan prvi utisak, pa se morate potruditi da on bude pozitivan. Stoga je bitno sastaviti promotivnu poruku koja će zainteresovati onoga ko je čita.

U tu svrhu imate potpunu slobodu da, pored teksta, dodate korisne linkove koji će olakšati posetu vašem sajtu ili proizvodu koji promovišete.

QR kodovi, dugmad za lak pristup, pdf fajlovi. Sve to vam stoji na raspolaganju za kreiranje idealne promotivne poruke.

Dodatno, ubacivanjem slika i video zapisa povećaćete procenat klikova i samu dopadljivost sadržaja. I na kraju, nema osobe koja ne voli stikere.

Svoju promotivnu poruku možete završiti ili započeti stikerom što će imati dodatno pozitivnog uticaja na primaoca poruke. 

viber
5 prednosti korišćenja Vibera u mobilnom marketingu

Sigurnost pri slanju marketing poruka

Ukoliko želite da promenite svoj način promocije sa SMS na Viber poruka, bitno je pričati i o plaćanju.

Dok kod SMS poruka plaćate sve poslate poruke, na Viberu je to slučaj samo sa isporučenim porukama.

To znači da samo ukoliko je poruka i stigla do primaoca, posao se smatra uspešno obavljenim, pa se prema tome i naplaćuje.

Prilično fer, rekli bismo. Sigurnost se garantuje za obe strane kada je u pitanju Viber slanje poruka.

S obzirom na to da pored imena vašeg brenda stoji i verifikacioni stiker, primaoci mogu biti sigurni da nije reč o prevari i virus-poruci, već realnoj promociji koju mogu bez straha otvoriti. 

Mogućnost konverzacije

Viber je odlična platforma koja vam daje mogućnost izbora kada je u pitanju komunikacija sa potrošačima.

Na vama je da razmislite o tome kakav vid promocije želite. Ukoliko vam je bitno da reklamirate sajt ili proizvod, i date neke osnovne informacije ili smernice kako je moguće posetiti vašu onlajn prodavnicu ili kupiti nešto, možete se odlučiti za jednosmernu komunikaciju.

To znači da ste u svojoj promotivnoj poruci naveli sve najbitnije detalje, i da dalje istraživanje ostavljate primaocu.

U tom slučaju, oni neće biti u mogućnosti da odgovore na poruku koju su od vas dobili. Ukoliko, pak, želite da imate direktniji kontakt sa potencijalnim potrošačem, možete se opredeliti za dvosmerne poruke.

viber
5 prednosti korišćenja Vibera u mobilnom marketingu

Tada će primaoc poruke imati mogućnost da na nju i odgovori, pa možete nastaviti jednostavnu konverzaiciju u četu.

Ovo je dobar način da ostanete u neposrednom kontaktu sa zainteresovanim stranama, i da im date sve dodatne informacije koje ih mogu zanimati. 

Prednosti korišćenja Vibera su, kao što ste imali prilike da se uverite, mnoge.

Sada, kada smo u dobu korišćenja mobilnih telefona u svakoj prilici, potrebno je prilagoditi se trendovima. Stoga napravite svog Viber marketing plan i ostanite vidljivi.

Preporuka

Drugi upravo čitaju