Home Koliko traje pomrčina sunca – Koliko traje pomrčina sunca -

Koliko traje pomrčina sunca –

Koliko traje pomrčina sunca -
Sveti Stjepan – Štefanje –
Do kojeg koljena se računa rodbina