Chrome ekstenzija koja može ubrzati računar

Chrome je popularan internet preglednik ponajviše zbog toga što je jednostavan za korištenje, kao i zbog široke primjene, uvezanosti sa gmail računom kao i mogućnošću instaliranja ekstenzija. Ovi dodaci mogu ubrzati računar kao i poboljšati korištenje samog Google Chrome preglednika. Međutim, Chrome troši veliku količinu RAM memorije tokom rada, što nekada može prestavljati veliki problem.

Chrome ekstenzija koja može ubrzati računar

Chrome trenutno sve otvorene tabove čuva u RAM memoriji, kako bi prebacivanje između tabova bilo brže.  Ovo predstavlja veliko opterećenje za performanse i rad računara. Jedno od rješenja ovog proglema može biti instaliranje besplatne ekstenzije, pod nazivom Auto Tab Discard, koja značajno smanjuje zahtjeve za RAM resursima u Chromeu.

Auto Tab Discard preuzmite OVDJE

ubrzati računar
                   Auto Tab Discard( Jedan od načina kako ubrzati računar)

 

Nakon što se instalira, Auto Tab Discard tabove koji se ne koriste stavlja u stanje suspenzije. To smanjuje potrošnju RAMa, ali znači i da će tab morati ponovo da se učita kada se odabere.

Brzina učitavanja kartica zavisit će od brzine interneta kojom korisnik raspolaže. Pored toga, korisnik ima opciju da onemogući suspendovanje onih tabova koji se često koriste.

Drugi upravo čitaju